تألیفات:

امام ترمذی کتاب‌های بسیاری در علم حدیث تألیف نمود که مهمترین و معروفترین آن‌ها کتاب:

(الجامع) یا (سنن ترمذی) می‌باشد.

امام ترمذی در باره کتاب «جامع» می‌گوید: کتابم را به علمای حجاز، عراق وخراسان عرضه کردم، همه‌ی آن‌ها به آن راضی شده، و آن را نیکو شمردند، وکسی که در خانه‌اش این کتاب وجود داشته باشد، گویا که در خانه‌اش پیامبری است که سخن می‌گوید.

کتاب‌های دیگر امام عبارتند از:

۱- کتاب العلل

۲- کتاب التاریخ

۳- کتاب الشمائل

۴- کتاب الزهد

۵- کتاب الأسماء والکنی.