وفات:

امام ابو داود بعد از یک عمر تلاش وخدمت برای اسلام، در سن ٧۳ سالگی در سال ۲٧۵هجری در بصره چشم از دار فانی فرو بست و به دار باقی شتافت.