شرح سنن ابی داود:

برکتاب سنن ابوداود شرح‌های زیادی نوشته شده است، که مهمترین ومشهورترین آن‌ها:

۱- «معالم السنن» تألیف امام ابوسلیمان احمد بن ابراهیم خطابی.

۲- «عون المعبود» تألیف علامه‌ی محدث عظیم آبادی است.