وفات:

امام بخاری در سن ۶۲ سالگی در شب عید فطر سال ۲۵۶ هجری در قریه خرتنگ از توابع سمرقند چشم از جهان فرو بست ودر همانجا به خاک سپرده شد.

«ولد في صدق وعاش حمیدا ومات في نور»

این گفته برحسب حروف ابجد بیانگر سال ولادت، عمر، وسال وفات می‌باشد .(تعداد حروف صدق: ۱٩۴، حمید: ۶۲، و نور:۲۵۶ می‌باشد).