صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی مدح صحابه و تابعین و اهل علم بر ابوهریره:

مدح صحابه و تابعین و اهل علم بر ابوهریره:

طلحه بن عبیدالله گفت: هیچ شکی ندارم که براستی ابوهریره چیزهایی را از رسول خدا شنیده که ما نشنیده‌ایم. و ابن عمر گفت: ابوهریره از من بهتر است و داناتر است به آنچه روایت می‌کند. مدتی نزد زید بن ثابت آمد و از او سؤال کرد، زید به او گفت: نزد ابوهریره برو، چون در حالی که من و ابوهریره و فلانی در مسجد مشغول دعا و ذکر خدا بودیم رسول الله ص تشریف آوردند و نزد ما نشستند و فرمودند به چیزی که مشغول آن بودید برگردید. زید گفت من و رفتیم دعا کردیم، پیامبر ص برای دعای ما آمین گفت. ابوهریره نیز دعا کرد و گفت: پروردگارا از تو چیزی می‌خواهم که رفیقان من از تو خواستند و از تو علمی می‌خواهم که از یادم نرود. رسول الله ص فرمودند: آمین. زید و رفیقش گفتند: ای رسول الله ما هم علمی می‌خواهیم که از یادمان نرود، پیامبر ص فرمود: این غلام دوسی از شما سبقت گرفت. عمر هم به ابوهریره گفت: اگر من همیشه همراه رسول الله ص می‌بودم حدیسش را حفظ می‌کردم و ابی ابن کعب گفت: براستی ابوهریره جرأت آن را داشت که سؤال‌هایی از پیامبر ص بپرسد که دیگران آن را نمی‌پرسیدند.

امام شافعی/ فرمودند ابوهریره حافظ‌ترین کسانی بود که در آن زمان حدیث را روایت می‌کردند. امام بخاری فرمودند: در حدود ۸۰۰ نفر از اهل علم از او روایت کرده‌اند و حافظ‌ترین راویان حدیث در همین عصر می‌باشند. و ابو صالح گفت: ابوهریره حافظ‌ترین اصحاب محمد ص است. سعید بن ابی الحسن (برادر حسن بصری) گفت: فردی نبود از صحابه به اندازه ابوهریره حدیث زیاد داشته باشد و حاکم گفته: از حافظ‌ترین اصحاب رسول الله ص بود و از همه اصحاب ابوهریره بیشتر ملازم رسول الله بود، همیشه همراه او و دستش با دست رسول خدا بود، هر کجا می‌رفت با ایشان بود تا زمانی که رسول خدا فوت کردند و به همین خاطر است که حدیثش زیاد است. ابونعیم گفت: ابوهریره حافظ‌ترین اصحاب رسول خدا نسبت به احادیث ایشان است. و برایش دعا کرده بود که مسلمانان ایشان را دوست بدارند پس تمام مؤمنان ایشان را دوست داشتند. ابن مجد فرمودند اهل حدیث اجماع دارند بدانید که ابوهریره از تمام صحابه حدیث بیشتری دارند و فرمود ـ بعد از آوردن داستان لباس) ـ حدیثی که ذکر شد از نشانه‌های نبوت است و ابوهریره در عصر خودش حافظ‌ترین مردم نسبت به احادیث نبوی است.

کسانی که ابوهریره از آن‌ها روایت کرده و یا آن‌ها از او روایت کرده‌اند: .

ابوهریره از بسیاری از صحابه کرام روایت کرده است. بعضی از آن‌ها عبارتند از: ابوبکر، عمر، فضل ابن عباس، ابی بن کعب، اسامه بن زید، و عائشه رضوان الله علیهم، و صحابه‌ی زیادی هم از ایشان روایت کرده‌اند، بعضی از آن‌ها عبارتند از: ابن عمر، ابن عباس و جابر، انس و اثله بن الأسقع.

و از تابعین سعید بن المسیب که ابوهریره داماد او می‌باشد و عبدالله بن ثعلبه، عروه بن زبیر و قبیصه بن ذؤیب، سلمان اغز، سلیمان بن سیار، عداک بن مالک، سالم بن عبدالله بن عمر، ابو سلمه و حمید پسران عبدالرحمن بن عوف و محمد بن سیرین و عطاء بن ابی رباح، عطاء بن سیار و افراد بسیاری که همچنان امام بخاری فرمودند به ۸۰۰ نفر از اهل علم و فقه می‌رسد. در واقع روایت ۸۰۰ نفر از بزرگان صحابه و تابعین و اطمینان آن‌ها به ابوهریره، ۸۰۰ دلیل بر عظمت و منزلت و صداقت او می‌باشد و ۸۰۰ رد و تکذیب بر مستشرقین و کسانی است که تابع آن‌ها هستند مانند مسلمانانی که حسد و دشمنی و تعصب دل‌های آن‌ها را خورده است.