صفحه نخست حدیث و سنت سنت و جایگاه آن در شریعت اسلامی ۸-آیا امویان امام زهری را برای جعل حدیث به خدمت گر...

۸-آیا امویان امام زهری را برای جعل حدیث به خدمت گرفتند؟

کلدزیهر پس از آن می‌گوید: «از این جهت امویان و پیروانشان برای تأیید نظرات و گرایشات خود به راحتی اقدام به جعل حدیث می‌کردند، زیرا مهم آن بود که حدیث جهت انتساب و بهره برداری چه کسانی ساخته می‌شود، و حتی آن‌ها توانستند با زیرکی خود امثال امام زهری را برای جعل حدیث به خدمت بگیرند...).

در این جا برما واجب است که پرده و پوشش از روی مبارزه‌ی این مستشرق یهودی با بزرگترین پیشوای اهل سنت در عصر خود برداریم، و حتی اولین کسی که از میان تابعین سنت را تدوین کرد، به را ستی ما در سخنان گلدزیهر نسبت به امام زهری آنچه می‌بینیم چیزی جز نیت پلید، نکوهش امام زهری، پنهان کاری و تحریف حقایق نیست، و در واقع این کار طرحی پنهانی از سوی این مستشرق است برای تهاجم بر ارگان‌های سنت و تخریب آن یکی پس از دیگری، به همین دلیل ابتدا به بزرگترین راوی پیامبر ص یعنی ابو هریره س هجوم برده و این مسأله‌ی هجوم به ابو هریره و اتهاماتی که بر ایشان وارد شده است موضوعی بود که ما بر سر آن با استاد «احمد امین» که در کتاب «فجر الإسلام» آورده است مناقشه و مباحثه نمودیم که در ادامه آن را خواهید دید، و گلدزیهر هم در این امر از استاد احمد ایمن پیروی کرده، [آن هم به خاطر اشباع درون پر از کینه‌ی خود و دشمنی با سنت پیامبر ص و نه به خاطر جلب رضایت خدا و بیان حقیقت] تا جایی که به گمان خود شخصیت ابو هریره را به کلی تخریب کرد و از آن فارغ شد، آن گاه برای تخریب و نابودی رکن سنت در زمان تابعین عزم خود را جزم کرد تا در نهایت بتواند پس از تخریب او، به فرو ریختن کل سنت پیامبر ص موفق شود، زیرا او ابتدا تیشه بر ریشه راویان آن زد (ابو هریره) و سپس ائمه و بزرگان سنت را تخریب نمود و بعداً به ایجاد شک و تردید نسبت به مجموع سنت پرداخت همان گونه که ما در مطالب قبل دیدیم و قطعاً نتیجه‌ی تمام این اقدام‌های پلید نابودی منبع دوم شریعت اسلامی یعنی نسبت بود، اما خداوند با قدرت خویش فرمانش را به اجرا می‌کذارد، و ناچاراً باطل در مقابل حق شکست می‌خورد هر چند این باطل به سایه‌ای تاریک و پناهگاهی محکم رفته باشد.