روزه‌های سنت

شش روز از ماه شوال:

حضرت ابو ایوب انصاریس روایت می‌کند که پیامبر ج فرمود: «کسی که ماه رمضان را روزه بگیرد آنگاه شش روز از ماه شوال بعد از آن را روزه بدارد مانند آن است که همه سال راروزه گرفته است» [۳۸].

روزهای دوشنبه و پنچ شنبه:

حضرت ابو قتاده انصاریس می‌گوید: از رسول خدا ج در مورد روزۀ روز دوشنبه پرسیده شد، ایشان فرمودند: «در آن روز من متولد شده‌ام. ودر آن روز بر من وحی نازل شده است» [۳٩].

و حضرت اسامه بن زیدس روایت می‌کند که: پیامبرج روزهای دوشنبه وپنج شنبه روزه می‌گرفتند، و در این مورد سوال شدند، ایشان فرمودند: «روزدوشنبه وپنج شنبه اعمال بندگان عرضه می‌شود» [۴۰].

سه روز در هر ماه

حضرت عبدالله بن عمروس می‌گوید: رسول خدا ج به من فرمود: «سه روز از هر ماه روزه بگیر. زیرا که خوبی به ده برابر آن می‌شود. و این مانند روزه گرفتن تمام سال می‌باشد» [۴۱].

٭مستحب است که این سه روز: ۱۵، ۱۴، ۱۳، هر ماه باشد.

حضرت ابوذرس می‌گوید: رسول الله ج فرمود: «ای ابوذر هرگاه سه روز در ماه روزه گرفتی پس سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم روزه بگیر» [۴۲].

روز اول ماه ذی الحجه:

حضرت عبدالله ابن عباسب روایت می‌کند که پیامبر خدا ج فرموده است:

«در هیچ یک از روزهای سال انجام مستحب است که در روز نهم ماه ذی‌‌الحجه روزه بگیرند.

حضرت ابو قتادهس می‌گوید: از رسول الله ج درباره روزه روزعرفه سوال شد؟ فرمودند: «امیدوارم که خداوند (بخاطر روزه روز عرفه) گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد» [۴۳].

روزه ماه محرم یویژه تاسوعا و عاشورا:

حضرت ابو هریرهس روایت می‌کند که رسول الله ج فرمود: «بهترین روزه بعد از ماه رمضان ماه خدا محرم است، وبهترین نماز بعد از نمازهای پنچگانه نماز شب است» [۴۴].

حضرت عبدالله بن عباسب می‌گوید: هنگامی‌که پیامبر ج روز عاشوراء را روزه گرفتند و دستور دادند که مسلمانان روزه بگیرند، عرض شد یا رسول الله، این روز روزی است که یهود و نصاری آن را بزرگ می‌دارند آنگاه ایشان فرمودند: «ان شاءالله سال آینده روز نهم (تاسوعا) را روزه خواهیم گرفت». اما قبل از آمدن سال آینده رسول خدا ج وفات کردند [۴۵].

و در باره فضیلت آن فرموده است: «امیدوارم که خداوند روزه عاشورا را سبب کفاره گناهان سال گذشته قرار دهد» [۴۶].

روزه بیشتر ماه شعبان:

(رسول خدا ج بیشتر ماه شعبان را روزه می‌گرفتند) [۴٧].

ام المؤمنین عایشهل می‌فرماید: «من ندیدم که رسول خدا ج یکماه کامل روزه بگیرد مگر ماه رمضان، و ندیدم که در ماهی بیشتر ایامش روزه باشد، مگر در ماه شعبان» [۴۸].

یک روز در میان:

حضرت عبدالله بن عمروب می‌گوید:

رسول الله ج فرمود: «محبوب‌ترین روزه نزد خداوند روزه حضرت داود÷ است او یک روز را روزه می‌گرفت و یک روز را افطار می‌کرد» [۴٩].

٭٭٭٭٭٭٭٭

[۳۸] امام مسلم (۱۱۶۴) [۳٩] امام مسلم (۱۱۶۲/۱٩۸) [۴۰] حدیث صحیح است ,امام ابوداود (۲۴۳۶) [۴۱] امام بخاری (۱٩٧۶) و مسلم (۱۱۵٩) [۴۲] حدیث صحیح است.امام ترمذی (٧۶۱) و نسائی (۴/۲۲۲) [۴۳] امام مسلم (۱۱۶۲) و ابو داود (۲۴۲۵) [۴۴] امام مسلم (۱۱۶۳) و ابو داود (۲۴۲٩) [۴۵] امام مسلم (۱۱۲۳) و ابو داود (۲۴۲۴) [۴۶] امام مسلم (۱۱۶۲) و ابودا.ود (۲۴۲۵) [۴٧] بخاری (۱٩۰٧) و مسلم (۱۱۵۶/۱٧۵) [۴۸] امام بخاری (۱٩۶٩) و مسلم (۱۱۵۶) [۴٩] امام بخاری (۱۱۳۱) و امام مسلم (۱۱۵٩)