صفحه نخست فقه و اصول روزه - فضائل، فوائد، احکام و آداب چگونه ماه رمضان را استقبال کنیم؟

چگونه ماه رمضان را استقبال کنیم؟

مسلمانان صدر اول اسلام از صحابه کرام و تابعینش به ماه رمضان اهتمام ویژه‌ای می‌دادند، از خداوند می‌خواستند که آن‌ها را تا ماه رمضان زنده نگه دارد تا اینکه بتوانند این ماه پر فیض را روزه بگیرند، و با قدوم رمضان خوشحال می‌شدند، روزهای آن را روزه و شب‌هایش را با نماز شب و تلاوت قرآن زنده نگه می‌داشتند، و در این ماه با انجام انواع طاعات نفس خود را تزکیه و پاک می‌نمودند.

و همچنین خود را برای جهاد با دشمنان آماده می‌کردند.

و همچنانکه ذکر کردیم بزرگترین غزوه و جنگ یعنی جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، فتح مکه نیز در ماه رمضان بود.

آنها می‌دانستند که ماه رمضان ماه کسالت و تنبلی و خواب نیست، چنانکه برخی چنین گمان می‌کنند، بلکه باید گفت ماه رمضان ماه عبادت، جهاد، و عمل است پس باید این ماه پر برکت را گرامی‌بداریم و این فرصت را غنیمت بشماریم و این ایام را با انواع عبادت و طاعات از ذکر و تلاوت سپری کنیم.

٭قبل ازهر چیز باید بسوی خدا بر گردیم و خالصا نه ازتمام گناهان توبه کنیم، وبا خدای خو یش عهد ببندیم که بسوی

گناهان باز نخواهیم گشت وبنده مخلص و فرمانبری خواهیم بود، در این ماه کوشا باشیم که به واجبات

ستحبات عمل کنیم واز محرمات و مکروهات اجتناب ورزیم.

٭ بایدتمام اعضای بدن ما در این ماه روزه باشد، بطوریکه زبان از غیبت و سخن چینی وکلام زشت وحرام، چشم ازنگاه به نامحرم، وگوش ازشنیدن سخنان حرام امثال غیبت، آوازوترانه، ودست وپا از انجام دادن اعمال حرام، مصون و روزه دارباشد.

٭ روزه و نمازهای تراویح درماه رمضان بایدازروی اخلاص وایمان وامید اجر وپاداش ازخداوند باشد نه بخاطر پیروی از مردم یا ترس از آن‌ها روزه گرفت.

چنانچه پیا مبر ج فر مو ده است: «کسی که بر اساس ایمان به خدا و امید اجر از وی روزه گرفت

گنا هان گذشته‌اش بخشیده می‌شود». وفرموده: «کسی که بر اساس ایما ن و اخلاص و طلب اجر از خداوند در ماه رمضان به نماز و شب زنده داری بپردازد گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود».

٭ برادران مسلمان باید توجه داشته باشند که شایسته است که در نما زها‌ی تراویح با جما عت شرکت کنند وهمراه امام نماز بخو انند تااینکه امام از نماز منصر ففو فارغ شود، تااینکه اجر وپاداش قیام شب بد ست آورند.

رسول الله ج می‌فرماید: «کسی که همراه امام به نماز ایستاد تااینکه امام ازنماز فارغ شد برایش قیام شب نوشته می‌شود»۳

٭در ماه مبارک رمضان شب قدر را فراموش نکنیم آن شب مبارکی که از هزار ماه یعنی ۸۳ سال وچهار ماه افضل وبهتراست، این شب مبارک در ده روز اخیر رمضان است، با زنده داری این ده شب اخیر، با ذکر و دعا و استغفار و تلاوت قران بتوانیم فضیلت شب قدر را دریا بیم.

٭از اعتکاف در ماه رمضان بخصوص ده روز آخر غا فل نباشیم.

٭ماه رمضان ماه احسان و نیکو کاری است ماهی است که باید به فکر دیگران بود. پس با انفاق و بخشش و با صدقه دادن به مستمندان به یاد آن‌ها باشیم.

٭ماه رمضان ماه نزول قرآن است، پس اوقات خود را با تلاوت قرآن کریم سپری کنیم و در این ماله با کلام الهی انس بگیریم، و در آیاتش تدبر و تفکر بکنیم و بدانیم که قرآن کریم در روز قیامت برای انسان شفاعت می‌کند.

٭عزیزان، عمر انسان کوتاه و محدود است پس این ایام فرخنده و گرامی‌را با لغو و لعب و سر گرمی‌های بیهوده تلف نکنیم، و بدانیم که روز قیامت از این او قات پرسیده می‌شویم.

٭٭٭٭٭٭٭٭