صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها اصل هفتم: پرهیز از پراکنده‌گویی افراطیون

اصل هفتم: پرهیز از پراکنده‌گویی افراطیون

یکی دیگر از محورها و اصولی که مراعات آنها در عرصه‌ی گفتگوی مذاهب اسلامی ضرورت دارد، پرهیز از پراکنده‌گویی افراطی‌ها و غلات طرفین است که در گفته و نوشته‌های خود به دنبال فتنه‌گری هستند، و به دنبال شعله‌ورنمودن فتنه و افروختن آتش زیر خاکستر و بیدارکردن خشم‌های خفته‌اند.

پایین‌ترین درجه‌ی «حفظ اتحاد و همبستگی» دوری از دشمنی و ستمگری است، فرزندان امت اسلامی نباید به یکدیگر ستم روا دارند، و توطئه‌گری و دست به اسلحه‌بردن علیه یکدیگر که جای خود دارد، یکی از بارزترین مظاهر افراطی‌گری و تندروی که از آن باید دوری جست سقوط در سراشیبی «تکفیر» است، کافرشمردن دیگران مسئله‌ی بسیار حساسی است و پیامدهای گسترده‌ای را به دنبال دارد، زیرا لازمه‌ی تکفیر یک انسان این است که تکفیرکننده حکم اعدام مادی و معنوی او را صادر می‌کند، یعنی کشتنش را روا دانسته و او را انسانی خارج از چهارچوب امت اسلامی به شمار می‌آورد، و او را از حمایت امت مسلمان و خانواده و خویشاوندان محروم می‌سازد، حتی اگر از نظر فیزیکی اعدام نشود از نظر معنوی او را به مرگ محکوم‌ کرده است.