صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها دعاهایی از «صحیفه سجادیه» امام زین العابدین

دعاهایی از «صحیفه سجادیه» امام زین العابدین س

«اللهم! صل علی محمد وآله وأعنی یا خیر من أستعین به».دعای شماره: (۲۴). «بار خدایا! بر محمد و آلش درود فرست و یاریم کن ای بهترین یاریگری که از او یاری می‌جویم!».

«اللهم! من أصبح له ثقة أو رجاء غیرك، فقد أصبحت وأنت ثقتی ورجائی في الأمور کلها). دعای شماره (۵۴). «بار خدایا! اگر دیگران اعتماد و امیدی به غیر تو دارند، من در تمامی امور اعتماد و امیدم به توست، لذا جز تو کسی را نمی‌خوانم و جز تو به کسی امید ندارم».

«فلا أدعو سواك ولا أرجو غیرك».دعای شماره: (۵۱). «به جز تو کسی را نخوانم و به غیر تو امیدی ندارم».

«اللهم! بك أستغیث وإیاك أرجو ولك أدعو وإلیك ألجأ وبك أثق وإیاك أستعین!».دعای شماره (۵۲). «پروردگارا! تنها به درگاه تو پناه می‌برم، فقط به تو امید می‌بندم، تو را می‌خوانم و به تو پناه می‌جویم و اعتماد تنها به توست، و فقط از تو یاری می‌خواهم».

«اللهم! لیس لحاجتی مطلب سواك ولا لذنبی غافر غیرك».دعای شماره (۱۲). «پروردگارا! جز تو حاجت به کس نبرم و گناهم را جز تو آمرزنده‌ای نیست».

«اللهم! إنی رأیت أن طلب الـمحتاج إلی الـمحتاج سفهٌ من رأیه وضلة عن عقله».دعای شماره (۲۸).

«پروردگارا! من بر این باورم که حاجت خواهی یک نیازمند از نیازمندی دیگر نشانه کم‌خردی در رأی و گمراهی در عقل است».

«اللهم! من توجه بحاجته إلی أحد من خلقك أو جعله سبب نجاحه دونک، فقد تعرض للحرمان».دعای شماره: (۱۳). «خداوندا! هرکس که حاجت به یکی از بندگان تو برد، یا یکی از آنها را سبب رواشدن حاجت خود پندارد، جز حرمان و ناکامی نصیبی حاصل نکند».

«اللهم! لا توجهنی في حاجتی هذه وغیرها إلی سواك».دعای شماره: (۱۳). «پروردگارا! مرا در این نیاز و دیگر نیازهایم متوجه کسی غیر از خودت مکن».

«اللهم! اجعلنی أسالك عند الحاجة وأتضرع إلیك عند الـمسکنة ولا تفتنی بالإستعانة بغیرك إذا اضطررت، ولا بالخضوع لسؤال غیرك اذا افتقرت، ولا بالتضرع إلی من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك). دعای شماره: (۲۰). «خدایا! چنان کن که به هنگام نیاز از تو یاری بجویم و به هنگام احتیاج به درگاه تو زاری کنم! و مرا میازمای و به چنان وضعی مبتلا مکن که به هنگام مشکلات و در تنگناافتادن از کسی جز تو یاری بجویم! و به هنگام بینوایی به پیشگاه کسی جز تو خاضع شوم! و به هنگام ترس در برابر کسی جز تو زاری کنم! و بدین وسیله مستحق خواری و محرومیت و روی بر تافتنت گردم».

«اللهم! اجعلنی ممن یدعونک مخلصاً فی الرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء».دعای شماره: (۲۲). «بار خدایا! مرا از کسانی قرار ده که در حالت آسایش همچون درماندگان و بیچارگان که در حالت تنگنا تو را صادقانه به فریادرسی می‌طلبند، تنها تو را به فریاد بخوانم».