صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها بخش پنجم:
«توسل و استعانت» از غیر خداوند

بخش پنجم:
«توسل و استعانت» از غیر خداوند

بیش از بررسی مسأله «توسل» یادآوری این مطلب را لازم می‌بینم که تعالیم شریعت اسلام در مجموع به دو بخش «ثوابت و متغیرات» تقسیم می‌شوند: