صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها نامگذاری فرزندان حضرت علی س

نامگذاری فرزندان حضرت علی س به نامهای خلفا

مسلماً هر انسانی نامهایی نیکو و برازنده و یا نام اشخاص مورد علاقه‌اش را برای فرزندان خود انتخاب می‌کند، مثلاً: اکثر شیعیان نام ائمه را برای فرزندان‌شان برمی‌گزینند، و این نشانه علاقه و اظهار ارادت و محبت نسبت به ایشان است.

زمانی که به کتاب‌های معتبر اهل تشیع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خود ائمه نام خلفا و ام المؤمنین عایشه را برای فرزندان خود انتخاب نموده و بدین وسیله محبت و علاقه خود را نسبت به آنان حتی پس از وفات‌شان نیز عملاً نشان داده‌اند!.

برای مثال: نام سه تن از فرزندان حضرت علی س «أبوبکر، عمر و عثمان» بوده است، و همه آنان همراه با دیگر برادران خود یعنی: امام حسین، أبوالفضل و جعفر، در واقعه کربلا به شهادت رسیدند [۳۵۷]. اما متأسفانه از آنها به خاطر نامشان در حالی که این همه از کربلاء و شهدایش سخن می‌گویند هیچ نامی برده نمی‌شود!!.

نام دو تن از فرزندان حسن بن علی س «أبوبکر و عمر» بوده است که أبوبکر نیز همراه عموهایش در کربلاء به شهادت رسید [۳۵۸]. اما از او نیز تنها به خاطر نامش نامی برده نمی‌شود!.

نام دو تن از فرزندان حسین بن علی س نیز «أبوبکر و عمر» بوده است که آن دو نیز همراه با پدر و عموها و برادران‌شان در همان واقعه کربلا به شهادت رسیدند [۳۵۹]، اما بازهم به خاطر اسم‌شان از آنها ذکری به میان نمی‌آید!.

نام دو تن از فرزندان علی بن حسین س ملقب به زین العابدین که یکی از کنیه‌های او نیز «أبوبکر» می‌باشد [۳۶۰] «عمر و عایشه »بوده است [۳۶۱].

نام سه تن از فرزندان موسی بن جعفر س ملقب به کاظم «أبوبکر، عمر و عایشه» بوده است [۳۶۲].

یکی از کنیه‌های علی بن موسی س ملقب به رضا «أبوبکر» بوده است [۳۶۳].

نام یکی از فرزندان علی بن محمد ملقب به هادی «عایشه» بوده است [۳۶۴].

و موارد بسیاری دیگر... [۳۶۵].

نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت این است که برخلاف باورهای رایج میان غالب شیعیان که معتقدند: علی س و پیروان او از خلفا و یا احیاناً از دیگر صحابه ناخوشنود بوده و بین آنها کینه و دشمنی وجود داشته، چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد.

[۳۵۷] الإرشاد، شیخ مفید، ص۱۸۶، باب «ذکر أولاد أمیرالمؤمنین وعددهم وأسماءهم» كشف الغمة، أربلی، ج۱، ص۴۴۰ و ۵۷۵ و ج۲، ص۶۴- منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ج۱، ص۲۶۲ و ۳۸۲- مقاتل الطالبین، اصفهانی، ص۸۳ و ۸۴ و ۱۴۲- جلاء العیون، مجلسی، ص۵۷۰ و ۵۸۲، ذکر «من قتل مع الحسین بکربلاء» تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۱۳- الفصول المهمة، شیخ حر عاملی، ص۱۴۳، منشورات الأعلمی تهران- عمدة الطالب، إبن عنبه، ص۳۵۶ و ۳۶۱، چاپ نجف- تحفة الأحباب، عباس قمی، ص۲۵۱ و ۲۵۲. [۳۵۸] الإرشاد، ص۱۹۴- منتهی الآمال، ج۱، ص۲۲۹ و ۲۴۰ و ۲۵۰- مقاتل الطالبین، ص۸۷- تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۲۲۸- عمدة الطالب، ص۸۱- الفصول المهمة، ص۱۶۶- جلاء العیون، ص۵۸۲. [۳۵۹] التنبیه و الإشراف، مسعودی، شیعی، ص۲۶۳- جلاء العیون، مجلسی، ص۵۸۲. [۳۶۰] کشف الغمة، ج۲، ص۷۴. [۳۶۱] الإرشاد، ص ۲۶۱- كشف الغمة، ج۲، ص۹۰ و ۱۰۵- منتهی الآمال، ج۲، ص۴۳ و ۶۲۲- عمدة الطالب، ص۱۹۴- الفصول المهمة، ص۲۰۹. [۳۶۲] الإرشاد، ص۳۰۲ و ۳۰۳- منتهی الآمال، ج۲، ص۸۲۴- کشف الغمة، ج۲ ص۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۳۷- الفصول المهمة، حر عاملی، ص۲۴۲. [۳۶۳] مقاتل الطالبیین، ص۵۶۱ و ۵۶۲. [۳۶۴] همان، ص۳۳۴- الفصول المهمة، حر عاملی، ص۲۸۳. [۳۶۵] بسیاری از نوادگان و نتیجه‌های ایشان نیز به نامهای خلفا نامگذاری شده‌اند، در این مورد می‌توان به «کشف الغمة في معرفه الأئمة» تألیف أربلی و نیز «مقاتل الطالبیین» تألیف اصفهانی مراجعه شود.