بیعت چیست؟

بیعت آن است که شخصی دست خود را در دست شخصی دیگری بنهد، به این معنی که او را پیشوا و یا متولی امور خود بنماید و اطاعتش را بر خود لازم شمارد [۳۰۳].

بیعت از زبان حضرت علی س:

حضرت علی در آغاز خلافتش خطاب به کسانی که با وی بیعت کردند، فرمود: «حقی که من برا شما دارم، باقی ماندن‌تان بر پیمان بیعت و اخلاص و دوستی در نهان و آشکار است و پیروی از آنچه که به شما امر می‌کنیم» [۳۰۴].

به فرموده حضرت علی بیعت یعنی: «اطاعت و پیروی خالصانه و دوستی در نهان و آشکار».

[۳۰۳] (قاموس قرآن ج۱ ص۲۵۴ علی اکبر قرشی) [۳۰۴] خطبه ۳۴ نهج البلاغه.