صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها امامان در باره خلفا چه می‌گویند؟

امامان در باره خلفا چه می‌گویند؟

به سخنان و نظرات ائمه در مورد خلفا توجه می‌کنیم تا ببینیم اکثر کسانی که همچون تیجانی خود را پیرو آنها می‌دانند، نه تنها از آنها پیروی نکرده، بلکه برخلاف باور و رفتارشان عمل می‌نمایند.