صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها قرآن و سنت در باره عصمت چه می‌گویند؟

قرآن و سنت در باره عصمت چه می‌گویند؟