صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها بررسی آیه تطهیر (معصوم بودن ائمه)

بررسی آیه تطهیر (معصوم بودن ائمه)

در رابطه با آیه تطهیر تیجانی سماوی می‌گوید:

۱- منظور آیه از اهل بیت همان چهارده معصوم هستند، او به دو روایت از ام سلمه همسر پیامبر ص که جلال الدین سیوطی در تفسیر «الدر المنثور» آورده و به حدیث کساء معروف است [۲۰۰] استناد کرده و می‌گوید که ام سلمه خود را مشمول آیه تطهیر نمی‌دانست.

۲- اگر منظور زنان پیامبر ص می‌بود، چرا ضمیر جمع مذکر (عنکم) و (یطهّرکم) آمده و ضمیر مؤنث (عنکن) و (یطهرکن) نیامده است؟ و ادعا کرده که ضمیر جمع مذکر در دو کلمه «عنکم» و «یطهرکم» به همان معصومین برمی‌گردد.

[۲۰۰] در روایت‌ها آمده: پیامبر ج فاطمه، علی، حسن و حسین ش را زیر عبای خود فرا خواند و فرمود: «پروردگارا! اینان اهل بیت من هستند، پس ایشان را از هرپلیدی پاک گردان!».