صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها آیا حدیث ثقلین متواتر است؟

آیا حدیث ثقلین متواتر است؟

در مورد حدیث «ثقلین» می‌گویند: این حدیث «متواتر» و از مسلمات غیرقابل انکار تاریخ اسلام است، و تواتر و صحت آن با حدیث «کتاب الله» یا «کتاب الله و سنتی» قابل مقایسه نیست.