صفحه نخست عقاید (کلام) بازسازی باورها بررسی علمی «روایت ثقلین»

بررسی علمی «روایت ثقلین»

تیجانی می‌گوید: حدیث ثقلین «کتاب الله و عترتی» در صحیح ترمذی، مسند احمد، صحیح مسلم و همچنین در منابع اصلی اهل سنت نقل و ثبت گردیده است.