ب: شایستگی و اهلیت

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا [النساء: ۵۸]. «خداوند به شما فرمان ‌می‌دهد که امانت‌ها (و مسئولیت‌ها) را به کسانی که شایستگی آنها را دارند بسپارید».