صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۴۱- ترغیب بر حفظ چشم از نامحرم و ناموس مردم

۴۱- ترغیب بر حفظ چشم از نامحرم و ناموس مردم

چشم خود را از نگاه به ناموس مردم حفظ کن، زیرا نگاه تیرى مسموم از تیرهاى ابلیس است، پس از متعرض شدن به ناموس مردم پرهیز کن، و اگر نفس أمّاره بالسوء تو را به چنین چیزهایى دعوت کرد بیاد داشته باش که ناموس و خواهرانى پشت سر تو هستند، و از خود سؤال کن آیا راضى می‌شوى کسى به ناموس تو تجاوز کند؟! و بدان همچنانکه تو با مردم معامله می‌کنى به تو معامله خواهد شد.‏