صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۴۰- ترغیب بر بهره‌بردارى از وقت

۴۰- ترغیب بر بهره‌بردارى از وقت

بدان که اگر خود را به طاعت خدا مشغول نکنى نفس تو را به معصیت و سرپیچى از خدا مشغول می‌کند.‏

پس وقت خود را در چیزى صرف کن که به تو بهره و سود برساند و بر حذر باش که وقت خود را بیهوده صرف کنى در آنچه سود دنیوى و أخروى ندارد، زیرا صحت و فراغت و بیکارى از بهترین و بزرگترین نعمتهاى خداوندى است که به بندگانش عطا فرموده است.‏

رسول اکرمص می‌فرماید: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» [۳۲] .‏

«دو نعمت است که بیشتر مردم گول خورده‌اند و از آن استفاده نکرده‌اند و آنهم صحت و فراغت (بیکاری) مى‏باشد [۳۳]».‏

[۳۲] صحیح إمام بخارى. [۳۳] پس باید از این دو نعمت صحت و فراغت استفاده کامل کرده آن را در أعمال و کردار نیک و مرغوب و مباح بکار برد.