صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۳٩- انذار و اخطار از شنیدن ترانه و موسیقى و دلایل ...

۳٩- انذار و اخطار از شنیدن ترانه و موسیقى و دلایل تحریم آن

از شنیدن ترانه و موسیقى پرهیز کن، زیرا علاوه بر حرام بودن باعث سنگدلى و بى‌رحمى‏ می‌شود و قلب را از ذکر و یاد خدا دور می‌کند، و هیچ ممکن نیست که قرآن خدا و صداى شیطان در قلب انسان مسلمان با هم جمع شود، در نتیجه بر تو لازم است که خانه و ماشینت را با نوارهائى که مفید است و باعث پاداش در دنیا و آخرت می‌شود آباد کنى.‏

و از دلایل تحریم ترانه و موسیقى حدیثى است که از رسول اکرمص روایت است که فرمودند:

«ليكونَنَّ من أمتي قوم يَسْتَحِلُّون الحِرَ، والحريرَ، والخمرَ، والمعازفَ» [۲٩] .‏

«در أمت من گروهى خواهد آمد که فاحشۀ زنا، أبریشم ـ براى مردان ـ شراب و آلات موسیقى را حلال مى‏کنند (در اینجا موسیقى شامل تمامى‏ انواع آن می‌شود)».‏

عبدالله بن عمرب روایت می‌کند که رسول اکرمص فرمودند: «إنَّ الله تعالى حرّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر» [۳۰].‏

«خداوند بر أمت من شراب خواری، و قمار بازی، و طبل زنی، و أدوات و آلتهاى موسیقى را حرام کرده است».‏

أنس بن مالکس روایت می‌کند که رسول اکرم ص فرمودند:«من استمع إلى قنية (مغنية) صب في أذنه الآنك» [۳۱] .‏

«کسیکه به آواز خوانندۀ زن گوش دهد روز قیامت در گوش‌هاى او سرب ذوب شده ریخته می‌شود».‏

[۲٩] روایت إمام بخارى بطور تعلیق. [۳۰] إمام أحمد در مسند، و إمام أبوداود در سنن. [۳۱] روایت إمام عبدالله بن المبارک.