صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۳۳- انذار و اخطار از استعمال طلا براى مردان

۳۳- انذار و اخطار از استعمال طلا براى مردان

برادر محترم در استعمال آنچه ساخته و درست شده از طلا همانند: انگشتر، حلقه، گردنبند، قلم، ساعت و غیر از این‌ها را کارى کوچک و ناچیز مدان، زیرا رسول اللهص فرمودند: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ» [۲۱] .‏

«لباس حریر یعنی: أبریشم، و طلا بر مردان أمت من حرام شده و بر زنان آنها حلال شده است».‏

و وقتى رسـول اکرم ص مردى از أصحاب خود را دید که بر دست او انگشتر طلا است فرمود:

«أيعمد أحدكم إلى جمرة نار فيضعها في يده» [۲۲] .‏

«آیا یکى از شما قصداً و بطور عمد قطعه‌اى از أخگر و آتش پاره‌اى را گرفته و در دست خود مى‏‌اندازد؟ [۲۳]».‏

[۲۱] إمام ترمذى در سنن، وشیخ ألبانى آن را صحیح دانسته، راجع شود به صحیح سنن الترمذى ۲/۱۴۰۴. [۲۲] صحیح إمام مسلم. [۲۳] کنایه است از توبیخ و شدّت به کسى که انگشتر طلا پوشیده بود.