صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۲٩- انذار و اخطار از بدعت و أصحاب و پیروانان آن

۲٩- انذار و اخطار از بدعت و أصحاب و پیروانان آن

بدانکه أساس عبادت‌ها إتباع و پیروى از أوامر خدا و رسول خداص می‌باشد، نه ابتداع و اختراع و بدعت، همچنانکه رسول اکرمص مى‏فرمایند: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» [۱۴] .‏

«کسیکه اختراع و ایجاد کند در دین ما آنچه در آن نیست، آن عمل نزد ما مردود است».‏

و در روایت دیگر مى‏فرمایند:

«من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [۱۵] .‏

«کسیکه انجام دهد عمل وکارى که أمر ما بر آن نیست آن عمل مردود و غیر قابل قبول است».‏

پس دین إسلام کامل است همچنانکه خداوند در قرآن مى‏فرماید: ﴿دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا [المائدة: ۳]. ‏

«امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و بهترین آئین را که إسلام است برایتان برگزیدم».‏

پس چه می‌شود حال کسانیکه چیزهاى جدید در دین وارد کرده‌اند همانند: بدعت مولود نبوی، و بدعت إسراء و معراج، و بدعت شب پانزده شعبان و غیر از این‌ها که از رسول الله ص و أصحاب و تابعین وارد و ثابت نشده است.‏

آیا پیروان این بدعتها بیشتر از أصحاب و یاران پیامبر ص و تابعین رضوان الله علیهم رسول الله ص را دوست دارند؟

پس اى برادر دینی! از بدعتها و اختراع در دین بر حذر باشیم و پیروان این بدعتها را با اسلوب و حکمت خوب نصیحت کنیم، زیرا رسول الله ص به ما دستور داده تا از سنت او و سنت خلفاى راشدین [۱۶] که بعد از او میآیند پیروى کنیم، چنانچه عرباض بن ساریهس مى‏فرماید: «وعظنا رسول اللهص موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنَّها موعظة مودّع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبدٌ، فإنَّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنَّ كل بدعة ضلالة» [۱٧] .‏

«رسول اللهص ما را نصیحت کرد بطوریکه دل‌ها هراسان گردید و از چشم‌ها اشک جارى شد، ما گفتیم: اى رسول خدا گویا این نصیحت خدا حافظى است از تو مى‏خواهیم که ما را نصیحت کنی، فرمودند: شما را به تقوى و سمع و طاعت نصیحت می‌کنم، اگر چه بر شما برده‌اى أمیر شد ـ و در روایتى دیگر است ـ اگر هم آن برده‌اى سیاه رنگ حبشى باشد، اگر کسى از شما خداوند به او عمر طولانى دهد اختلافات بسیارى را در این دین خواهد یافت، پس در اینحال بر شماست که پیروى و اطاعت کنید از سنت و أوامر من و سنت خلفاى راشدین هدایت‌شدگان و آن را بگیرید با دندان عقل خود ـ کنایه است به تمسک و پیروى شدید از آن ـ و برحذر باشید از آنچه جدید و بدعت است در دین زیرا هر بدعت و جدید در دین ضلالت و گمراهى است».‏

[۱۴] متفق علیه. [۱۵] إمام مسلم در صحیح. [۱۶] خلفاى راشدین چهار نفرند: أبوبکر و عمر و عثمان و علىش و بیشتر علماء و دانشمندان بر این هستند که عمر بن عبدالعزیز نیز خلیفهء پنجم بشمار می‌رود. [۱٧] متفق علیه.