صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۲۶- احسان و نیکى به همسایگان

۲۶- احسان و نیکى به همسایگان

به همسایگان خود نیکى و خوبى کن، و از بد رفتارى و أذیت آنها به هر وسیله که باشد اجتناب و دورى کرده فرزندان و خانوادۀ خود را به این کار عادت ده، زیرا از رسول اللهص سؤال شد: «يا رسول الله: إنَّ فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق وتؤذى جيرانها بلسانها، فقال رسول اللهص : لا خير فيها وهي في النار، قالوا: وفلانة تصلى المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذى أحداً فقال رسول اللهص : هي من أهل الجنّة» [۱۰] .‏

«فلان زن شب‌ها را با نماز خواندن زنده نگه می‌دارد و روزها روزه می‌گیرد و کارهاى خوب انجام می‌دهد و در راه خدا صدقه می‌دهد، ولى همسایگانش را با زبان خود أذیت و آزار می‌رساند، رسول خداص فرمودند: هیچ خیرى در او نیست و جایش در آتش جهنم است، و گفتند: و فلان زن فقط نماز فرض را می‌خواند و کمى‏ کشک در راه خدا صدقه می‌دهد، ولى به کسى آزار و أذیت نمی‌رساند، رسول خدا ص فرمودند: آن زن از أهل بهشت است».‏

[۱۰] متفق علیه.