صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۱٩- ترغیب بر حفظ و تلاوت قرآن کریم

۱٩- ترغیب بر حفظ و تلاوت قرآن کریم

قسمتى از روز را مخصوص حفظ و خواندن قرآن قرار بده تا اینکه بتوانى حد أقل هر ماه قرآن را ختم کنى.‏