صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۱٧- سنتى که فراموش شده است

۱٧- سنتى که فراموش شده است

سنتى وجود دارد که بجز عدۀ کمى‏ بیشتر مردم از آن غافل هستند و آنهم سنت اعتکاف در مسجد می‌باشد.‏

و بخصوص در ده روز آخر ماه مبارک رمضان زیرا رسول اکرم ص در مدتى که زنده بودند بر آن مواظبت می‌کردند.‏

إمام محمد بن شهاب الزهرى/ می‌گوید: «کار مردم عجیب است چگونه اعتکاف را ترک کرده‌اند در حالیکه رسول اکرمص بعضى از چیزها را انجام می‌دادند و در بعضى اوقات آن را ترک می‌کردند بجز اعتکاف که آن را تا آخر عمر مبارکشان ترک نفرمودند».‏

و از دلایل مواظبت رسول اکرم ص بر اعتکاف حدیث عائشهل است که گفتند: «أَنَّ النَّبِيّص كَانَ يَعْتَكِف الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَان, حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه, ثُمَّ اِعْتَكَفَ أَزْوَاجه مِنْ بَعْده» [متفق عليه]. ‏

«رسول اکرم ص اعتکاف می‌کردند در دهۀ آخر هر ماه رمضان تا وقتى که خداوند عمر مبارکشان را گرفت، و زوجات رسول الله ص بعد از وفات او اعتکاف می‌کردند».‏

و از أنس بن مالکس روایت است که گفت: «كَانَ النَّبِيّص يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ» [أبوداود وابن ماجه]. ‏

«رسول اکرم ص در دهۀ هر ماه مبارک رمضان اعتکاف مى‏‌نشستند، و یکى از سالها اعتکاف نکردند و سال آینده آن بیست روز اعتکاف نشستند».‏