صفحه نخست اخلاق اسلامی نامه ای برادرانه ۱۵- فضیلت عمره در ماه مبارک رمضان

۱۵- فضیلت عمره در ماه مبارک رمضان

از انجام عمره در ماه مبارک رمضان دریغ مَوَرْز، چنانکه رسول اللهص می‌فرماید: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ».‏ [البخاري وأحمد وابن ماجه]. ‏ « عمره‌اى در ماه رمضان ثواب یک حج دارد».‏