۱۲- خطر سود و کسب حرام

از معاملات ربوى پرهیز کن چه این معاملات از طرف بانک باشد، یا از طریق شرکت‌هاى سهامى‏ که مشکوک بنظر میرسد باشد، و از سود و نفع حرام که از طریق فروختن کالاهاى حرام بدست مى‏آید، مانند دخانیات، آلات لهو و هوارسانی، نوارهاى موسیقى و تـرانه، و ویـدئو و چیزهاى دیگرى که خـدا و رسول خدا ص حرام کرده‌اند، و از سود این‌ها پرهیز کن.‏

رسول الله ص می‌فرمایند: «كل جسدٍ نبت مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ ».‏ [البخاري]. ‏ « هر جسدى که از حرام رشد کرده آتش جهنم بر آن شایسته‌تر و سزاوارتر است».‏