صفحه نخست تاریخ اسلام زندگی حضرت علی رضی الله عنه برای نوجوانان آیا مسلمانان از غفلت بیدار می‌شوند و آیا از تاریخ ...

آیا مسلمانان از غفلت بیدار می‌شوند و آیا از تاریخ پند می‌گیرند؟

آیا مسلمین نباید همه بسوی کتاب خدا بازگردند و این تفرقه‌ای که کالبد اسلام را بشدت مجروح ساخته است از بین ببرند؟ آیا نباید عقلای اهل سنت و شیعه از نو دست به دست هم دهند تا از این اسلامی که دشمنانش در صدد نابودی آنند و شیعه و سنی برای آنان فرقی نمی‌کند دفاع نمایند؟ آیا هر دو گروه نباید در زمان حال زندگی کنند و برای مصلحت خود تلاش کنند؟ بجای اینکه در گذشته بسر ببرند و از کسانی که به ملاقات پروردگار خود رفته‌اند طرفداری نمایند؟ در حالی که آنان در گرو اعمال خود هستند؟!.

﴿كُلُّ ٱمۡرِيِٕۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ [الطور: ۲۱].

«هر کسی در گرو کارهائی است که کرده است».