همراه با پیامبرص

علیس همواره از زمانی که مسلمان شد محبتش را نسبت به پیامبرص ابراز می‌کرد، مبارزات و فداکاری‌هایش در راه دعوت باعث شده بود که رسول خداص او را بیش از همه دوست داشته باشد. پیامبرص در شب هجرت او را در بستر خود نهاد و هنگامی که در مدینه بین مهاجر و انصار پیمان برادری بست علیس را برادر خود خواند، وی در تمام جنگ‌ها و حوادث همراه با محمدص بود و در هر موقعیتی پیروز و سرفراز بود، فقط در جنگ تبوک از جهاد با رسول خداص باز ماند چون پیامبرص او را در مدینه جانشین خود ساخت. علیس به حضرتص گفت: آیا مرا در میان زنان و کودکان می‌گذاری؟ رسول خداص در پاسخ فرمود: «أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ؟ إِلا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ»! [۴] «آیا راضی به این نیستی که تو در نزد من مانند هارون در نزد موسی؟ جز اینکه بعد از من پیغمبری نیست».

و در بیشتر غزوات پرچمدار پیامبرص بود، همراهی او با پیامبرص و فداکاریش در راه اسلام همچنان تا رحلت حضرتص ادامه داشت و رسول خداص به او مژده‌ی بهشت را داد بنابراین وی یکی از عشره‌ی مبشره است [۵].

فضائل علیس بسیار است تا آنجا که امام احمدس می‌گوید: «فضائلی که برای علیس ذکر شده برای هیچ یک از صحابهش بیان نشده است».

[۴] بخاری: ۶/۳. حدیثی است متواتر. رک: نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر. ص ۱۲۴. [۵] جامع الاصول: ۸/۵۵۸ [پیش از این اسامی عشره‌ی مبشره را ذکر کردیم].