مسلمان شدن او

علیس به عقاید و آداب جاهلیت آلوده نشد زیرا قبل از بلوغ مسلمان شد، ارجح اقوال اینست که هنگام مسلمان شدن ده سال داشته است بنابراین اولین کودکی است که اسلام آورد. ابو طالب او را دید که در شکاف کوه‌های مکه با پیامبرص نماز می‌خواند – در سال دوم رسالت – به او گفت: فرزندم! این چه دینی است که به آن گرویده‌ای؟ علیس گفت: پدر جان! به رسول خدا ایمان آورده‌ام و آنچه را که از جانب خدا آورده است تصدیق نموده‌ام و برای خداوند با او نماز می‌خوانم و از او پیروی می‌نمایم!.

ابو طالب گفت: پسرم! بدان که او تو را بسوی خیر دعوت می‌کند پس مطیع و همراه او باش.