اسم و کنیه‌اش

اسمش علی پسر ابو طالب این عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قریشی از تیره‌ی هاشم است. نسبش در عبدالمطلب به پیامبرص می‌رسد. مادرش فاطمه بنت اسد ابن هاشم ابن عبد مناف قریشی از تیره‌ی هاشم است. فاطمه بنت اسد در هاشم جد دوم پیامبر نسبش به محمدصمی‌رسد، بنابراین فاطمه اولین زن هاشمی است.

کنیه‌اش ابو الحسن و ابو تراب است. کنیه‌ی ابو تراب را پیامبرص به وی داد و علیس دوست داشت با این کنیه او را مورد خطاب قرار دهند.