شرح حال آن بزرگوار س

۱- اولین کودکی بود که مسلمان شد و با پیامبرص نماز گزارد [۱].

۲- پیامبرص شب هجرت او را در بستر خود نهاد و وی را مسئول کرد تا امانت‌های مشرکین را پس دهد.

۳- در سال دوم هجرت پیغمبرص دخترش فاطمه ب را به عقد نکاح او در آورد.

۴- تا فاطمه ب زنده بود زن دیگری را عقد نکرد، فاطمه ب شش ماه بعد از رحلت رسول خداص فوت کرد.

۵- وقتی که مسلمان شد ده سال داشت و موقع هجرت بیست و دو ساله بود، هنگام رحلت پیامبرص سی و سه سال داشت و زمانی که به شهادت رسید شصت و سه سال از عمر شریفش می‌گذشت.

۶- در بیست و پنجم ماه ذی‌الحجه ۳۵ هجری به خلافت رسید.

۷- جنگ جمل با ام المؤمنین عایشه ب در ماه جمادی سال ۳۶ هجری رخ داد.

۸- جنگ صفین با معاویه در سال ۳۷ هجری بود.

۹- جنگ نهروان با خوارج در سال ۳۸ هجری پیش آمد.

۱۰- در کوفه در شب هفدهم ماه رمضان سال چهلم هجری به شهادت رسید.

۱۱- مدت خلافتش چهار سال و هشت ماه و بیست و دو روز بود.

۱۲- بعد از فوت فاطمه ب با هشت زن ازدواج نمود و چند ام ولد نیز داشت.

۱۳- بیست و نه فرزند داشت: چهارده پسر و پانزده دختر [۲].

۱۴- نسل او از طریق فرزندان حسن و حسین و محمد بن حنیفه و عباس و عمرش ادامه یافت [۳].

[۱] ابوبکرس هنگامی که به پیامبر گروید که حتی در خانواده‌اش هنوز جز شخص علی که کودکی ده ساله بود کسی به او دست بیعت نداده بود. نگاه: قاسطین، مارقین، ناکثین، مرحوم دکتر علی شریعتی ص ۱۵۴ - مترجم. [۲] در الریاض النضرة: ۲/۴۸- چهارده پسر و هجده دختر ذکر شده است. [۳] عباس قمی از علمای شیعه در کتاب منتهی الآمال اسامی پسران علیس را چنین ذکر می‌کند: امام حسن، امام حسین، محمد الاکبر، عباس، ابوبکر عمر، عثمان، عبیداله، جعفر، عبدالله، محمد الاصغر، یحیی، عون و محمد الاوسط. نگاه: مشعل اتحاد – ص ۲۶ به کوشش محمد رضا حکیمی و عبدالکریم بی‌آزار شیرازی – مترجم.