پیشگفتار ناشر

بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب حاضر فصلی از کتاب «عظمـاؤنا في التاریخ» تألیف: بزرگ مرد تاریخ معاصر مرحوم دکتر مصطفی السباعی / است که توسط آقای امیر صادق تبریزی با عنوان «ستارگان هدایت در تاریخ اسلام» چاپ و منتشر شده است.

با توجه به اینکه فصل مربوط به زندگی خلیفه‌ی چهارم؛ حضرت علیس بسیار مفید و مختصر نوشته شده است، این فصل کتاب مذکور به تنهایی و در جزوه‌ای کوچک جهت آشنایی با زندگی حضرت علی از دیدگاه اهل سنت، چاپ شد، امید است که مورد استفاده‌ی خوانندگان گرامی قرار بگیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم