صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم روایت ابوالعالیه /

روایت ابوالعالیه /

«احمد بن حازم الغفاری برای ما حدیث کرد و گفت: ابونعیم برای ما حدیث کرد و گفت: ابوخلده برای ما حدیث کرد و گفت: ابوالعالیه برای ما حدیث کرد و گفت: از هر پنج نفر، مردی بر پیامبر ج قرائت می‌کرد پس در لغت با هم اختلاف پیدا کردند و با وجود این، پیامبرج از قرائت همه راضی بود که بنی‌تمیم فصیح‌ترین آنها بودند».