صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم روایت عمروبن دینار /

روایت عمروبن دینار /

«یونس به ما حدیث کرد و گفت: سفیان‌ از عمروبن دینار به ما حدیث کرد که گفت: پیامبر ج فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است که همگی کافی و شافی هستند».