صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم روایت عمربن خطاب س

روایت عمربن خطاب س

«یونس بن عبدالاعلی برایم حدیث کرد و گفت: ابن وهب به ما خبر داد و گفت: یونس از ابن شهاب به من خبر داد که گفت: عروه‌بن زبیر به من خبر داد که مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقاری به او خبر داده‌اند که آنها را عمربن خطاب س شنیده‌اند که می‌گفت: شنیدم، هشام بن حکیم در زمان حیات پیامبر ج سوره فرقان را می‌خواند پس به قرائتش گوش دادم. او به حروف [قرائات] زیادی می‌خواند که پیامبر ج آنها را بر من نخوانده بود. نزدیک بود که از جا برخیزم و او را متوجه سازم اما صبر کردم تا سلام داد. و وقتی سلام داد ردایش را چسبیدم و گفتم: چه کسی این سوره را که شنیدم قرائت می‌کنی برای تو قرائت کرد؟ گفت: پیامبر ج آن را بر من قرائت کرده است. گفتم: دروغ می‌گویی، به خدا قسم پیامبر ج قرائت سوره‌ای که از تو شنیدم بر من قرائت کرده است پس او را نزد پیامبر ج بردم و گفتم: ای رسول خدا، شنیدم او (هشام) سوره فرقان را به حروفی قرائت می‌کرد که شما آن را این‌گونه بر من قرائت نکرده‌اید و حال آن که شما سوره فرقان را به حروفی قرائت می‌کرد که شما آن را این‌گونه بر من قرائت کرده‌اید ! ... عمر می‌گوید: پس پیامبر ج فرمود: ای عمر، رهایش کن! ای هشام، قرائت کن، پس هشام همان قرائتی را که شنیدم، قرائت کرد. پیامبر ج فرمود: این چنین نازل شده است. آن‌گاه پیامبر ج فرمود: ای عمر، قرائت کن و من قرائتی را خواندم که پیامبر ج بر من قرائت کرده بود. پیامبر ج فرمود: این چنین نازل شده است. آن‌گاه پیامبر ج فرمود: این قرآن به هفت حرف نازل شده است».