صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

نقد اصطلاحی [احادیث به ترتیب شماره]

۱- اسناد آن صحیح است.

۲- اسناد آن صحیح است.

۳- اسناد آن به خاطر وجود ابی‌ربیع السمان واقعاً ضعیف است، و شعبه او را به دروغ متهم کرده است اما گذشت که حدیث با دو اسناد صحیح است.