صفحه نخست قرآن تاریخ قرآن کریم بازگشت به مصحف علی س

بازگشت به مصحف علی س

وقتی دانستیم که هیچ روایتی از علی س درباره آنچه که گذشت، نیامده است، درمی‌یابیم که مصحف مورد نظر وی همین مصحف نمونه [امام] می‌باشد که اگر عثمان س به آن نمی‌پرداخت، وی به آن اقدام می‌کرد. آنچه که فعلاً از او در دست داریم مجموعه‌ای از قرائت‌های شاذ است که گاهی به اختلاف لهجه‌ای برمی‌گردد و گاهی به توضیح و تفسیر. در هر حال اختلاف کلی با آنچه که از عبدالله بن مسعود س یا ابی‌بن کعب س و یا ابن عباس ب روایت شده است، ندارد. تنها اختلاف در ویژگی یک واژه یا به عبارت صحیح‌تر، در طبیعت حروفی [قرائت‌هایی] مخصوص به علی س است که نماینده محیط مشخصی است که آثار خود را بر واژگان باقی گذارده است. خواننده صاحب‌نظر در بیان قرآنی، قرائت‌ها و تفسیرهای علی س را داخل در آرای وی می‌داند چنان که ویژگی بقیه اصحاب رسول خداج نیز که این مصاحف و قرائت‌ها از آنها روایت شده، این گونه است.