صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه مسأله هفدهم: از عقايد فاسد آنها

مسأله هفدهم: از عقايد فاسد آنها