صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه مسألة شانزدهم: از عقاید فاسد آنها

مسألة شانزدهم: از عقاید فاسد آنها