عقيدة رجعت

و عباس قمی در كتاب فارسی (منتهی الامال) گفته است: «صادق ÷ فرموده است: از ما نیست كسی كه به رجعت ما ایمان ندارد، و به حلال بودن صیغه اعتراف نمی‌كند» [۱۳۲].

و محمد باقر مجلسی گفته است: «ابن بابویه در ـ علل الشرایع ـ از امام محمد باقر ÷ نقل كرده كه او گفته است: وقتی كه مهدی ظهور می‌كند، عایشه را زنده خواهد کرد، و بر او حد جاری می‌كند» [۱۳۳].

و مقبول احمد در ترجمه معانی قرآن نقل كرده است: «از امام محمد باقر ÷، در تفسیر قمی و تفسیر عیاشی، روایت شده كه مراد از این آیه « الآخرة» رجعت است و معنای رجعت این است كه رسول ج و ائمه ÷ و خواصی از مؤمنان و خواصی از كافران، قبل از قیام قیامت، به دنیا خواهند آمد، تا خیر و ایمان برتری یابد و كفر و عصیان نابود شود» [۱۳۴].

و ملا محمد باقر مجلسی در كتاب حق‌الیقین فارسی، كلام طویلی را ذكر كرده كه حاصل آن چنین است: وقتی كه مهدی ÷ (اندكی قبل از قیامت) ظهور می‌كند، دیوار قبر رسول ج را خواهد شكافت، و ابوبكر و عمر را از قبرهایشان بیرون می‌آورد، و آنها را زنده می‌كند سپس آنها را به دار می‌آویزند. (پناه بر خدا) سپس در ارتباط با مهدی می‌گوید: «سپس به مردم دستور می‌دهد كه جمع شوند. سپس ظلم و كفری كه از آغاز جهان تا پایان آن صورت گرفته، گناه آن، همگی بر روی آن دو نوشته می‌شود (یعنی بر دوش ابوبكر و عمر قرار داده می‌شود.)، و هر خونی كه در هر زمانی كه از آل محمد ج ریخته شده، بلكه هر خون بناحقی كه ریخته شده، و هر جماع حرامی كه صورت گرفته، و هر مال ربا یا حرامی كه خورده شده و هر ظلم و گناهی كه تا ظهور مهدی واقع شده، همه این‌ها، در شمار اعمال آن دو قرار خواهند گرفت» [۱۳۵].

و مجلسی بعد از این سخن نیز نقل كرده: «وقتی كه مهدی ظهور می‌كند، اولین كسی كه با او بیعت می‌كند، محمد ج، پس علی÷ است و الله تعالی او را به وسیله ملائكه مساعدت می‌كند. و شیخ طوسی و نعمانی از امام رضا÷ روایت كرده‌اند كه: از علامت‌های ظهور مهدی این است كه او به‌صورت عریان در مقابل خورشید ظاهر می‌شود. و ندا دهنده‌ای ندا در می‌دهد: این همان امیرالمؤمنین است. بازگشته تا ظالمان را به هلاكت برساند» [۱۳۶].

و این از بزرگترین اكاذیب شیعه مخالف با قواعد دین اسلامی و اسلام است، و همه ادیان آسمانی بر این اجماع دارند، كه انسان در این دنیا عمل می‌كند، سپس می‌میرد سپس در روز قیامت در مقابل الله تعالی محشور كرده می‌شود. و در آنجا خداوند در ارتباط با اعمالش او را بازخواست خواهد كرد. اما شیعه به دروغ و افتراء می‌خواهند كه مهدی را در مقام محاسبه كننده انسان‌ها بنشانند. این روایت‌ها با وجود آنكه باطل هستند، در واقع توهین بزرگی به حضرت محمد ج و سالار ما، حضرت علی می‌باشند. زیرا آنها را طوری قرار می‌دهند كه با مهدی كه از فرزند آنها پدید خواهد آمد، با او بیعت می‌كنند. و آیا این هم اهانت نیست كه مهدی به‌صورت عریان و بدون لباس ظاهر می‌شود؟! و اما در ارتباط با دو شیخ بزرگوار حضرت ابوبكر و عمر و بغض و كینه‌ای كه نسبت به آنها ظاهر می‌شود، باید بگوییم كه احتیاج به توضیح ندارد، زیرا همه این‌ها كه درباره آنها می‌گویند خلاف نقل و عقل است، حال چه رسد به اینكه منطقی باشد كه شخصی گناهان افراد قبل از خود را به دوش بكشد. در حقیقت این چشمها نیستند كه كور هستند بلكه این قلب‌هایی كه در سینه‌ها هستند، كور می‌باشند.

[۱۳۲. [ ] منتهی‌الآمال، ج ۲، ص ۳۴۱، عباس قمی [۱۳۳] حق الیقین، ص ۳۴۷، محمدباقر مجلسی [۱۳۴] بیوگرافی مقبول احمد، ص ۵۳۵ [۱۳۵] حق‌الیقین، ص ۳۶۰، محمدباقر مجلسی. [۱۳۶] حق‌الیقین، ص ۳۴۷، محمدباقر مجلسی.