صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه مسأله پانزدهم: از عقايد فاسد آنها

مسأله پانزدهم: از عقايد فاسد آنها