صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه مسأله دوم: از عقايد فاسد آنها

مسأله دوم: از عقايد فاسد آنها