صفحه نخست عقاید (کلام) بطلان عقاید شیعه مسأله اول: از عقايد فاسد آنها

مسأله اول: از عقايد فاسد آنها