۶- جنگ تبوک:

ابن‌حجر در «فتح ‌الباري» می‌گوید: روایت تبوک را اسحاق‌ بن راهویه و ابن‌حبان از طریق خود از حدیث ابوهریرةس و حازمی از طریق جابرس آن را روایت کرده است ... و در حدیث ابوهریرةس اختلافی وجود دارد زیرا آن از روایت مؤمل‌ بن اسماعیل از عکرمه از عمار است که بحث بر سر تمام آن‌ها وجود دارد و حدیث جابرس صحیح نیست زیرا از طریق عباد ‌بن کثیر روایت شده که متروک است [۲٧۰].

نووی می‌گوید: غیرمسلم از علیس روایت کرده‌اند که پیامبر ج در جنگ تبوک از آن نهی کرده است. از روایت اسحاق‌ بن راشد از زهری از عبدالله‌ بن محمد بن علی از پدرش از علیس و کسی در این از او تبعیت نکرده است و او غلطی از طرف اوست [۲٧۱].

[۲٧۰] فتح الباری: ٩/٧۴. [۲٧۱] صحیح مسلم به ‌شرح نووی: ج ۳ ٩/۱۸۰.