صفحه نخست عقاید (کلام) ازدواج موقت از دیدگاه روایت ۲- از طرق شیعه امامی حلال‌کنندگان این «متعه»

۲- از طرق شیعه امامی حلال‌کنندگان این «متعه»

استاد گروه شیعه طوسی در دو کتاب خود «الاستبصار والتهذيب» با سند خود از عمر و پسر خالد از زید پسر علی از اجدادش از علیس روایت کرده گفت: رسول خداج گوشت الاغهای اهلی و نکاح موقت را در روز خیبر حرام گردانید [۲۳۰].

[۲۳۰] التهذيب: ۲/۱۸۶، و الاستبصار: ۳/۱۴۲، و به الوسائل کتاب‌ النکاح: ۱۴/۴۴۱ ح ۳۲ بنگر.