صفحه نخست عقاید (کلام) ازدواج موقت از دیدگاه روایت زن در ازدواج موقت نه زن بنکاح است و نه بملک یمن

زن در ازدواج موقت نه زن بنکاح است و نه بملک یمن

زن در نکاح متعه زن ملک یمینی و زن شرعی ملک نکاحی نیست یک امر غیر قابل انکار است، چون متعه اگر ازدواج شرعی میبود میبایست تمام احکام مربوط به ازدواج (همچون طلاق، میراث، عدت، و تعدد ازواج) به آن تعلق می‌گرفت ولی کسانی که متعه را جایز می‌دانند قائل به احکامات ازدواج شرعی در نکاح موقت نیستند و در صفحات آتی خواهید دید که با روایات و نوشته‌های خودشان به تأئید مطلب مذکور می‌‌پردازیم. انشاء الله