صفحه نخست حدیث و سنت حدیث غدیر، مولای مومنان و ما اهل سنت در اديان‌ الهي‌ پيشين‌، پيش‌ گويي‌ شده‌ بود

در اديان‌ الهي‌ پيشين‌، پيش‌ گويي‌ شده‌ بود

در قرآن‌ كریم‌ درباره‌ی‌ اصحاب‌ رسول‌ خدا ج به‌ صورت‌ كلی‌ چنین‌ می‌خوانیم‌: ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ [الفتح:‌ ۲۹]. «این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است‏». حضرت‌ عبدالله بن‌ عباس‌ ب در تفسیر آن‌ فرموده‌ است‌: «یعنی‌ اوصاف‌ اصحاب‌ رسول‌ الله ج قبل‌ از آفرینش‌ آسمان‌ها و زمین‌ درتورات‌ و انجیل‌ مكتوب‌ بوده‌ است» [۲۰۵].

ترتیب‌ روی‌ كار آمدن‌ حضرت‌ ابوبكر صدیق‌ س بلافاصله‌ پس‌ از رسول‌ خداج و بعد از او به‌ ترتیب‌ حضرت‌ عمر فاروق‌ س و حضرت‌ عثمان‌ ذی‌النورین‌ س و حضرت‌ علی‌ مرتضی‌ س، نیز واقعیتی‌ آسمانی‌ بود كه‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از ویژگی‌های‌ یاران‌ برگزیده‌ی‌ آخرین‌ رسول‌ خدا ج در ازل‌ مقدّر و در كتب‌ آسمانی‌ پیشین‌ منعكس‌ شده‌ بود.

سعید بن‌ عبدالعزیز گوید: «وقتی‌ رسول‌ الله ج رحلت‌ نمود، از یک دانشمند بزرگ‌ یهودی‌ كه‌ به‌«ذی‌قربات‌» شهرت‌ داشت‌ و از قبیله‌ی‌ «حمیر» بود پرسیدند: چه‌ كسی‌ خلیفه‌ی‌رسول‌الله جمی‌شود؟ گفت‌: الأمین‌ (مرد امین‌ و حق‌گذار یعنی‌ ابوبكر صدیق‌ س). پرسیدند: بعد از او چه‌ كسی‌ خلیفه‌ می‌شود؟ گفت‌: قرن‌ من‌ حدیدٍ(دژی‌ فولادین‌ یعنی‌ عمر فاروق‌ س). پرسیدند: پس‌ از او؟ گفت‌: الأزهر (مردروشن‌ یعنی‌ عثمان‌ ذی‌ النورین» [۲۰۶].

نقل‌ شده‌ كه‌ حضرت‌ عمر فاروق‌ س از یک عالم‌ اهل‌ كتاب‌ پرسید: كتاب‌هایی‌ كه‌ قبلاً می‌خواندید در آنها چه‌ دیده‌ بودید؟ او گفت‌: من‌ در كتاب‌های‌ گذشته‌ خوانده‌ام‌ كه‌ خلیفه‌ی‌ نبی‌ ج، صدیق‌ خواهد شد [۲۰۷].

قصه‌ی‌ حضرت‌ جُبیر بن‌ مطعم‌ س مشهور است‌ كه‌ او در اوان‌ بعثت‌ رسول‌ خدا ج به‌ شام‌ رفت‌. در آنجا علما و احبار مسیحی‌ به‌ قصد تحقیق‌ از حال‌ پیامبر نوظهور عرب‌ او را نزد خود فرا خواندند. او و همراهانش‌ را به‌ دَیری‌ قدیمی‌ بردند. در اتاقی‌ مخصوص‌ صندوق‌هایی‌ قدیمی‌ وجود داشت‌ و در هر كدام‌ از آنها تصاویری‌ منقَّش‌ بر پارچه‌های‌ ابریشم‌ بی‌نظیر. آنان‌ توضیح‌ دادند كه‌ آن‌ تصاویر متعلّق‌ به‌ پیامبران‌ است‌ كه‌ به‌ حضرت‌ آدم‌ ÷ داده‌ شده‌ است‌. تصاویر كاملاً طبیعی‌ بودند. از صندوقی‌ پارچه‌ای‌ كشیدند كه‌ بر آن‌ تصویر دو نفر بود. از جُبیر و همراهانش‌ پرسیدند: آیا اینان‌ را می‌شناسید؟ آنان‌ با بُهت‌زدگی‌ در حالی‌ كه‌ می‌نگریستند گفتند: بله‌. این‌ تمثال‌ رسول‌ ماست‌. پرسیدند: آن‌ دیگری‌ چه‌؟ گفتند: او ابوبكر، از یاران‌ بزرگ‌ رسول‌ خدا ج است‌. احبار به‌ آنان‌ گفتند: «ما گواهی‌ می‌دهیم‌ كه‌ این‌ همان‌ پیامبری‌ است‌ كه‌ شما می‌گویید و آن‌ دیگری‌ پس‌از او خلیفه‌اش‌ خواهد بود» [۲۰۸].

نمونه‌های‌ دیگری‌ از این‌ سری‌ پیش‌گویی‌های‌ قدیم‌ را در رساله‌ی‌ دیگرمان‌ «چرا صحابه‌ را عادل‌ می‌دانیم‌؟» آورده‌ایم‌.

[۲۰۵] تفسیر طبری‌: ۳۷۲/۱۱، ح‌ ۳۱۶۳۴. [۲۰۶] به‌ تخریج‌ ابوالقاسم‌ بغوی‌ (ازالة الخَفاء دهلوی‌: ۳۳۹/۱) + خصائص‌ كبری‌ (سیوطی‌): ۵۵/۱. [۲۰۷] خصائص‌ كبری‌ (سیوطی‌): ۵۲/۱ + تاریخ‌ ابن‌ عساكر (ازالة الخَفاء (دهلوی‌): ۳۲/۱ + عهد زرّین‌: ۵۸. [۲۰۸] دلائل‌ النبوة (بیهقی‌): ۳۸۵/۱ ـ ۳۸۴ + تاریخ‌ كبیر بخاری‌ (مختصراً): ۱۷۹/۱ + ابن‌ كثیر در تفسیر: ۵۶۸/۳ و در تاریخ‌ (البدایة و النهایة): ۶۷/۶.